Holoubek vlnkovaný - Geopelia striata - Zebra Dove