Strakapoud prostřední - Dendrocopos medius - Middle Spotted Woodpecker