Hvízdák eurasijský - Anas penelope - Eurasian Wigeon