Slavík obecný - Luscinia megarhynchos - Nightingale